Revysjefer

Minirevysjef

Økonomisjef

Instruktører

Koreograf

Band

Fest

Inspisienter

Kos

Kost & Mask

Lyd

Lys

Media

PR

Rek

Rent og Pent

Scene

Spons