Karoline Schau

Jeg har valgt å ta avstand fra å skrive programblad, ettersom det ikke er snilt mot de som er blinde, dyslektikere eller har andre sykdommer som har med syn eller lesevansker å gjøre. Og ettersom de som er blinde e.l. ikke kan lese at jeg tar avstand fra å skrive programbladtekst, så hadde det vært veldig fint om du som leser dette kan fortelle de som er blinde at jeg har gjort denne snille handlingen. Om du ikke kjenner noen blinde, bli gjerne kjent med noen, så du kan fortelle om hvor snill jeg er.

Logo