PR

Nina Søyland (bak t.v.), Maud Østigård, Synneva Lindblad (foran t.v.) og Ane Eline Nundal Halleraker

PR, public relations, informasjon og samfunnskontakt, den langsiktige og overordnede planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av en organisasjons kommunikasjon, både overfor eksterne og interne interessenter – grupperinger som kan påvirke en organisasjons muligheter til å nå sine mål. Jo bare hyggelig. Kom igjen’a, ikke fake at du på ekte visste hva PR sto for før akkurat nå. Bro vi visste det ikke engang. Og det sier vel sitt om oss. Neida. Eller joda. Vi har det i hvert fall gøy, og det håper vi du også har!